Giriş Yap

LexiQamus hesabı oluştur


Kurumsal Aboneler

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Bilkent Üniversitesi 
OTTOLEGAL, Sabancı Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı 
İstanbul Üniversitesi  Özyeğin Üniversitesi  Marmara Üniversitesi 
İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Kastamonu Üniversitesi 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Bilim ve Sanat Vakfı 
İSAR (İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı) 
İstanbul Müftülüğü 
Türkiye Diyanet Vakfı 
T.C. Din İşleri Yüksek Kurulu